عوامل مؤثر و پیامدهای تاب‌آوری سازمانی

زهرا کوثر؛ امین ندایی؛ میر علی سید نقوی

دوره 23، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 1-22

چکیده
  اختلالات ناشی از بحران‌های داخلی و خارجی مختلف از گذشته تابه‌حال بیشترین تأثیرات را بر عملکرد سازمان داشته است. یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر بر اثر افزایش اختلال در فرایندهای سازمانی ناشی از بحران‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و انسانی توجه صاحب‌نظران را به خود جلب کرده مقوله تاب‌آوری سازمانی است. هدف این پژوهش ...  بیشتر