تأثیر مدیریت دانش شخصی بر فرهنگ و عملکرد نوآورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان

سوران مولائی؛ رویا شاکری؛ نور محمد یعقوبی

دوره 22، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 130-150

چکیده
  انعطاف‌پذیری، سرعت تغییر و نوآوری از جمله ویژگی‌های شرکت‌های موفق در زمان مؤثر است. شرکت‌های فعلی به‌ منظور بقا حتی برای یک دهه باید پیوسته تغییر کنند، اما تغییر به ‌تنهایی کافی نیست. تغییر باید مبتنی بر گردآوری داده‌های مناسب از محیط خارجی و داخلی و تبدیل آن‌ها به دانش باشد. مهارت‌های مدیریت دانش فردی از جمله مهارت‌ها و توانمندی‌های ...  بیشتر

بررسی تأثیر موانع نوآوری بر الگوی نوآوری در شرکت‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

سیامک نوری؛ محمد اسماعیل زاده؛ علیرضا علی احمدی؛ حمیدرضا نور علیزاده

دوره 22، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 205-225

چکیده
  نوآوری به عنوان عامل کلیدی در رقابت‌پذیری کشورها و بنگاه‌ها شناخته می‌شود و بنگاه‌های نوآور پیش‌زمینه یک اقتصاد پویا و رقابتی محسوب می‌شوند، اما بنگاه‌ها در مسیر دستیابی به نوآوری با چالش‌ها و موانعی مواجه هستند که دسته‌بندی‌های مختلفی از این موانع ارائه شده است. هدف این مقاله بررسی موانع نوآوری و میزان اهمیت هر یک از این موانع ...  بیشتر