گلوگاه یابی و بهبود کیفیت خدمات آموزش عالی با رویکرد تئوری محدودیت‌ها (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)

سید محمد عرب؛ سید محمود زنجیرچی

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 127-151

چکیده
  چکیده آموزش عالی موتور محرکه اقتصاد دانش بنیان در کشور هاست. دانشگاه‌ها، مهد تولید علم و ثروت را درکشور هستند. تولید علم و دانش با نگارش پایان‌نامه‌های باکیفیت و کاربردی حاصل می‌آید. اما امروزه بنا بر دلایلی پایان‌نامه‌های مقطع تحصیلات تکمیلی بدون استفاده در کتابخانه‌ها و دفاتر اساتید، خاک می‌خورند. محقق می‌کوشد تا با الگو گرفتن ...  بیشتر