بررسی تأثیر وفاداری حزبی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان های دولتی

آرین قلی‌پور؛ رضا طهماسبی؛ عباس منوریان

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 123-148

چکیده
  یکی از مهم ترین موضوعات در مدیریت دولتی همواره مربوط به گرایش های سیاسی مدیران و کارکنان دولتی و تأثیر آن بر عملکرد آن ها بوده است که تحت عنوان دوگانگی سیاست - اداره مورد بررسی قرار گرفته است. اندیشمندان مدیریت دولتی به دلیل جلوگیری از ایجاد فساد در خدمات دولتی عنوان می کنند که اداره نباید وارد مجادلات سیاسی و حزبی شود و سیاستمداران ...  بیشتر