عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک (مدل C2B)

سیدحمید خدادادحسینی؛ میثم شیرخدایی؛ اسدالله کردنائیج

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1388، ، صفحه 93-118

چکیده
  در مدل‌های C2B از تجارت الکترونیکی، اعتماد مشتریان یکی از فاکتور‌های کلیدی و از عناصر اصلی موفقیت در تجارت الکترونیکی است تا آنجا که بسیاری از صاحب‌نظران کلید موفقیت در تجارت الکترونیک را ایجاد و استقرار فراگرد مطمئن و مورد اعتماد برای خریدار می‌دانند. با وجود این معنا و مفهوم اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک و ابعاد و عوامل مؤثر ...  بیشتر