ارائه الگوی ارزشیابی اثرات پژوهش های مدیریتی

امیر بابااکبری ساری؛ محمد قهرمانی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ علی رضا موتمنی

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 93-119

چکیده
  پژوهش در حوزه‏ مدیریت دارای ذینفعان متعدد بوده و به منابع مالی و انسانی بسیار زیادی نیاز دارد. الگوهای ارزشیابی اثر پژوهش می‏تواند به ذینفعان کمک کند تا از آثار سرمایه‏گذاری‏ها و اقدام‌های پژوهشی خود اطمینان حاصل کنند. هدف این پژوهش ارائه الگو برای ارزشیابی اثر پژوهش‏ها در حوزه مدیریت است، بر این اساس 20 الگو با جستجو موضوعی ...  بیشتر