سنجش رضایت شغلی منابع انسانی در بخش دولتی و عوامل مؤثر بر آن

مجتبی رجب بیگی؛ مجید امینی؛ بامداد پرتوی؛ ناهید قنبرزاده علمداری

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1385، ، صفحه 111-129

چکیده
  منابع انسانی کارامد و پرانگیزه در افزایش اثربخشی هر سازمانی نقشی مهم و اساسی ایفا می‌کند. شناخت میزان رضایت‌شغلی کارکنان به مدیران در پیشرفت و بهبود بهره‌وری منابع انسانی یاری می‌رساند. براساس پژوهشهای موجود، عوامل مختلفی در میزان رضایت شغلی اثر دارد. این عوامل در سازمانها بسته به اندازه، فرهنگ، نظام جبران خدمت، نظام ارتقای شغلی، ...  بیشتر