نویسنده = علی مروتی شریف آبادی
پیش بینی مصرف انرژی ایران با استفاده از مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک-شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با الگوهای سنتی

دوره 17، شماره 2، تیر 1392، صفحه 196-222

سیدحیدر میرفخرالدینی؛ حمید بابایی میبدی؛ علی مروتی شریف آبادی


تقسیم بازار با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی مطالعه‌‌‌ موردی: فرآورده‌های گوشتی (سوسیس)

دوره 11، شماره 20، آذر 1386، صفحه 59-80

طهمورث حسنقلی‌پور؛ سید مهدی میری؛ علی مروتی شریف آبادی


مدلسازی روش تولید به هنگام با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

دوره 10، شماره 20، خرداد 1385، صفحه 269-292

علی محقر؛ علی مروتی شریف آبادی