نویسندگان

1 دانشیار بخش مهندسی صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه لجستیک معکوس یکی از مهمترین مسائل موجود در حوزه زنجیره تأمین است. کنترل فرآیند برگشتی ها در سایه زنجیره تأمین پیشرو سازمانها را قادر می سازد تا از اتلاف هزینه های اضافی جلوگیری نمایند. این مقاله در ابتدا مهمترین فاکتورهای کلیدی موفقیت در صنعت خودرو را که حاصل مصاحبه با خبرگان و نیز مطالعات کتابخانه ای می باشد، معرفی نموده و سپس با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری به بررسی روابط بین این عوامل می پردازد. با استفاده از این روش فاکتورهای محرک که اثرات تشدید کننده ای بر روی سایر متغیرها دارند و نیز متغیرهایی که نسبت به سایر فاکتورها مستقل اند شناسایی می شوند. با تحلیل این فاکتورها ما قادر خواهیم بود عواملی را که دارای قدرت محرک و نیروی وابستگی بالایی هستند شناسایی نموده و بر روی آنها به عنوان اصلی ترین عوامل کلیدی موفقیت تمزکز نمائیم. درنهایت توصیه هایی برای تحقیقات آتی در این زمینه ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking of the success factors in automotive reverse logistics through interpretive structural modeling(ISM)

نویسندگان [English]

  • reza kazem zadeh 1
  • ruhangiz asadi 2
  • Zahra Bagherinejad 2

چکیده [English]

Today the reverse logistics is one of the most important subjects in supply chain area. The control of return process beside the forward supply chain permits the organization to avoid of additional costs. This paper at the first approach introduces the major success factors which result from interview with experts in this area and although stemmed from major resources in automotive reverse logistics and then it utilizes the Interpretive Structural Modeling (ISM) methodology to understand the mutual influences among the barriers so that those driving success factors, which can aggravate few more factors and those independent factors, which are influenced by driving factors are identified. By analyzing the success factors using this model, we may extract crucial factors that influence the reverse logistics activities. It can be observed that there are some factors, which have both high driving power and dependency, thus they need more attention. Finally, the implications for practice and future research are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reverse supply chain
  • returns
  • success factors
  • Interpretive Structural Modeling