نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 استادیار گروه فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

در بازارهای به شدت رقابتی امروز، مدیران شرکت‌ها در جستجوی روش‌های جدیدی برای آگاه ساختن مردم از محصولات خود و بهبود نام تجاریخود هستند. آنها جهت رسیدن به این مقصود از روش‌های بازاریابی متنوعی برای جذب بیشتر مشتریان استفاده می‌کنند. یکی از مؤثرترین این روش‌ها که بر‌پایه ارتباطات میان افراد شکل گرفته است، بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی است. در سال‌های اخیر با افزایش کاربران اینترنت در ایران فرصت مناسبی برای شرکت‌ها به‌ وجود آمده است تا با بهره‌گیری از این روش نوین در کنار روش‌های سنتی بازاریابی، علاوه بر افزایش سهم خود از بازار، شناخت مشتریان از محصولات خود را افزایش داده و نام تجاری شرکت را بهبود بخشند. بنابراین لازم است فضاهای مجازی که ارتباطات دهان به دهان بر بستر آنها انجام می‌شود، بیشتر مورد توجه و حتی در صورت لزوم مورد نظارت شرکت‌ها قرار گیرند. در این تحقیق که بر پایه‌ روش تحقیق کیفی با عنوان شبکه‌نگاری و با بهره‌گیری از نرم‌افزار تحلیل داده مکس کیودا انجام شد، سعی شده است تا به صورت تجربی به کنکاش یکی از این فضاهای مجازی اینترنتی پرداخته شود. به این منظور عنوانهایی از یک انجمن ایرانی با موضوع لوازم خانگی مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه این تحقیق، پس از شناسایی عوامل تشکیل‌دهنده فضای مجازی با محوریت گفتگو درباره نام تجاری، وجود ارتباطاتی بین این عوامل در این انجمن مشخص شد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Electronic Word-of-Mouth Effects on Brand: Netnography of an Iranian Internet Forum

نویسندگان [English]

  • Mahnoush Maheri 1
  • Monireh Hosseini 2

چکیده [English]

In nowadays highly competitive markets, corporate managers are looking for new ways to make people aware of their products, and promote their brands. For this purpose, they use a variety of marketing techniques to attract more customers. One of the most effective techniques, based on communications between individuals, is electronic Word-of-Mouth (WOM) marketing. In recent years, the increase of Internet users in Iran has created a proper opportunity for companies to use this technique beside traditional marketing methods. Doing this, in addition to increase of their market share and raising their customer’s product awareness, they can improve the company's brand. So it is necessary for companies to pay more attention to the virtual spaces where WOM communications take place and even control them. This study is implemented on the basis of a qualitative research method known as Netnography. Using MAXQDA data analysis software, we tried to empirically explore one of these virtual internet spaces. For this purpose, some topics of an Iranian Internet forum discussing around home appliances were studied. So after identifying the constituent factors of the forum, some correlations between these factors were detected. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Word-of-Mouth (WOM) marketing
  • Brand
  • Netnography
  • Virtual community
  • Internet forum