مدلی برای تعیین میزان تأثیر یک÷ارچه سازی مجازی cad/cam/cae بر بقای سازمان تولیدی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه علمو صنعت ایران

3 دانشگاه تهران

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
  • - - 3
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -