طراحی مدل تصمیم گیری چند شاخصه با رویکرد AHP

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی صنعت هوایی و مواد ترکیبی فجر

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -