نویسندگان

1 دانشیار رشته مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه تربیت مدرسعلامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در حال حاضر، سازمانها با تعدد و تنوع ذینفعان و به تبع آن، خواسته‌ها و انتظارات روبه‌رو بوده، به علت عقلانیت اقتصادی و یا عدم توانمندی در تأمین امکانات و تجهیزات لازم، قادر به پاسخگویی مطلوب نیستند. برقراری و توسعه ارتباطات بین سازمانی به عنوان راهکاری برای این امر مطرح است که در حال حاضر، بیش از پیش مصداق یافته‌‌‌است. در واقع، سازمانها، خواسته یا ناخواسته مجموعه‌ای از ارتباطات را با سایر سازمانها انجام می‌دهند که علی‌القاعده بخشی از مشکلات و چالشها و در نقطه مقابل بخشی از مزیتهای رقابتی و کارامدی آنها در این حوزه قابل‌‌طرح و بررسی است. با عنایت به این موضوع، مقاله حاضر به ارائه مدلی مبتنی بر شبیه‌سازی جهت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی پرداخته‌‌‌است. در این مدل، ارتباطات بین سازمانی با نگرش فرایندی، شناسایی و مستندسازی شده و از لحاظ حجم، زمان، نیروی انسانی درگیر، شبکه وابستگی متقابل و تصمیم‌گیریها مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند و بر اساس نتایج حاصل، اقدام به طراحی مجدد یا بهبود فرایندهای مربوط می‌‌شود. مطلوبیت این تغییرات بار دیگر به کمک شبیه‌سازی بررسی و در صورت تأیید، اقدام به پیاده‌سازی‌ آنها می‌شود. این مدل در دفتر امور صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اجرا شده‌‌‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Model Based on Simulation for Documentation and Analysis of Inter- organizational Relationships

نویسندگان [English]

  • Adel Aza 1
  • Azim Zarei 2
  • Shaban Elahi 3
  • Habibalah Ranaei 4

چکیده [English]

Today's organizations face a complex set of needs of their stakeholders. They cannot satisfy those needs in a good manner because of economical rationality or inability to prepare suitable equipments. So inter-organizational relationships have been choosen as a strategy which nowadays attract much attention. In fact, each organization has a set of interorganizational relationships voluntarily or involuntarily with other organizations which many organizational advantages and disadvantages have roots in such a inter-organizational relationships. Therefore, the Present research aimed at developing a simulation based model to study inter-organizational relationships. In this model, inter-organizational relationships are documented with process approach, and then. analyzed based on volume, time, human recourses, mutual dependency network and decision. According to the analysis results, "to-be" process is redesigned. These changes are suitability analyzed with simulation and implemented if they are confirmed. Finally this model has been implemented in Agriculture Industry Bureau of Jihad -Agriculture Ministry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inter-organizational relationships
  • simulation