نویسنده

استادیار دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر آثار اجتماعی، روحی و روانی بازنشستگی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران را بررسی می‏کند. این موضوع به دلیل مسائل خاص بازنشستگان و سالمندان در جوامع مختلف اهمیت بسزایی دارد و مورد توجه اقشار مختلف جامعه نیز است؛ زیرا تا زمانی که وضعیت اقتصادی، اجتماعی، روحی و روانی یک بازنشسته سر و سامان نداشته باشد، کارکنان امروز به دلیل نگرانی از آینده خود با دلگرمی و علاقه فعالیت نخواهند کرد و بهره‏وری آنها به شدت کاهش پیدا می‏کند.
در این مقاله از طریق یک مطالعه پیمایشی، وضعیت بازنشستگی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران و آثار و عواقب بازنشستگی این قشر بررسی می‏‏شود. بر اساس یافته‏های این تحقیق اعضای هیأت علمی بازنشسته علاوه بر مشکلات معیشتی و اجتماعی دارای مشکلات متعدد روحی و روانی از جمله: افسردگی، نگرانی از آینده، احساس پوچی و بی‏مصرفی می‌باشند. برای کاهش این مشکلات، براساس یافته‏های تحقیق پیشنهاد «بازنشستگی تدریجی» به جای «بازنشستگی یکباره» ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Social and Mental Impacts of Retirednesson Faculty Members (The case of Tehran University)

نویسنده [English]

  • Meysam Mousaei

چکیده [English]

This paper focuses on the economic, social, and psychological impactcs of retirement on the faculty members of Tehran university. This is an important issue. On one hand, the population of retired people in many sociteies is getting larger, and larger. On the other hand, the employed people feel a kind of jop insecurity, If these people do not have an acceptable social, economic and psycological situation the people who are working now, also would not work with assurance and their productivity would be decreased.
This paper is based on a survey method. The results of this survey show that the fuculty members of Tehran University besides having economic and social problems, have psychological problems such as stress, uncertainty, absurdity and uselessness. Finally this paper is supporting the idea of “step by step retirement” instead of “complete retirement”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retirement
  • Aged Group
  • Psychological Problems
  • Social Problems
  • Step by Step Retirement