نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

در این مقاله کارایی تکنیکی (TE) بر مبنای رویکرد مرز تصادفی (SFA) و با استفاده از براورد تابع تولید ترانسلوگ به روش حداکثر درست‌نمایی (MLE) در صنایع ایران محاسبه شده است. یافته‌های این مقاله نشان‌دهنده آن است که در بین 140 صنعت بررسی شده در کد چهار رقمیISIC، صنایع تولید "محصولات اساسی مسی"، "پاک کردن و درجه‌بندی و بسته‌بندی پسته"، "تولید وسایل نقلیه موتوری" و "تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه" و "ساخت لاستیک مصنوعی" بالاترین سطح کارایی در میان صنایع ایران در سال 1388 را داشته‌اند. همچنین مطالعه جاری نشان می‌دهد که بیش‌ترین تغییرات کارایی در طول سال 1374 تا 1388 مربوط به صنایع "تولید ماشین‌آلات عمل‌آوری مواد غذایی و نوشابه"، "تولید توتون و تنباکو"، "تولید محصولات پلاستیکی بجز کفش" و "تولید تجهیزات بالا برنده" بوده است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Technical Efficiency of Iranian Manufacturing Industries Using the MLE Function

نویسندگان [English]

  • mohammad nabi shahiki tash 1
  • Noor Mohammad Yaghobi 2

چکیده [English]

This paper, based on the stochastic frontier approach (SFA), measures the technical efficiency (TE) of Iranian manufacturing industries under the estimation of Translog production function used by the maximum likelihood technique. The findings indicated that out of 140 evaluated industries in this study, 5 industries including the refined primary copper products, cleaning and grading, packing pistachios, manufacture of motor vehicles, manufacture of plastics in primary forms and  manufacture of plastics in primary forms, and of synthetic rubber have had the highest efficiency in 2009. The results also demonstrated that 4 industries; manufacture of food and beverages,  manufacture of tobacco, manufacture of plastic except the footwear, and finally, Manufacture of lifting and handling equipment have experienced the greatest change for efficiency during the period 1995-2009 among the industries.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • L83
  • Technical efficiency
  • Industry
  • maximum likelihood
  • Frontier function