نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرّس

2 دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرّس

چکیده

همکاری و تعاون بین انسانها از گذشته‌های دور تاکنون به شیوه‌های مختلف وجود داشته است. تعاونیها به شکل نوین در پاسخ به نابسامانیهای ناشی از وقوع انقلاب صنعتی ایجاد شدند. عدم کارایی کامل بازار و نهاد دولت به دلایل مختلف، لزوم تشکیل بخش سوم اقتصاد که تعاونیها را دربر دارد توجیه‌پذیر ساخته است. این مقاله در پی‌ پاسخ به این سؤالات است که علل شکل‌گیری تعاونیها کدامند؟ بخش سوم اقتصاد چیست؟ و تعاونیها چه نقشی در ابعاد کلان اقتصادی دارند؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Necessity of Promoting Cooperatives and Their in the Third Sector of Economy

نویسندگان [English]

  • Majid Sabbagh Kermani 1
  • Lotfali Agheli 2

چکیده [English]

Cooperation among human beings have existed in different forms from past centuries till now. The modern cooperatices have been formed in response to disorders due to the occurrence of industrial revolution. Inefficiency of market and government for various reasons, justifies the formation of the third sector of economy (including cooperatives). This paper aims to answer the following questions:What are the reasons for the formation of cooperatives? What is the thire sector of economy? What are the roles of cooperatives in macroe conomy?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Failure
  • Government Failure
  • Third Sector of Economy Cooperatives