نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه تربیت مدرّس

چکیده

بررسی ادبیات «مدیریت تغییر» پیش‌نیازهایی را برای تغییر موفقیت‌آمیز پیشنهاد می‌کند، ولی نحوه دستیابی به آنها را ارائه نمی‌دهد. در صورتی که این گونه پیش نیازها در برنامه تغییر گنجانده نشوند، فراگرد تغییر با «مقاومت» مواجه شده، به شکست می‌انجامد. برخی از صاحبنظران استدلال می‌کنند که در مقاومت مزایایی نهفته است، ولی عدم وجود مدلها و تئوریهای مدیریت تغییر، مانع استفاده از مقاومت می‌شود. یکی از تئوریهایی که مقاومت را عنصری لازم و مثبت می‌داند و استدلال می‌کند که مدیران باید مقاومت را تشخیص داده آن را برای آزمودن و آماده‌سازی راهبردها و گزینه‌های تغییر مورد استفاده قرار دهند تا اجرای موفقیت‌آمیز و تمام عیار فراگرد تغییر را فراهم آورند «تئوری محدودیتها» است.
هدف این مقاله شرح مختصر تئوری محدودیتها و نحوه به کارگیری آن در مدیریت تغییر است. همچنین نحوه شناسایی انواع گوناگون مقاومت در برابر تغییر و چگونگی کنترل آنها در چارچوب این تئوری توضیح داده می‌شود و در نهایت مدل بهره‌گیری از تغییر رفتار با استفاده از ابزار فراگرد تفکر این تئوری طراحی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Behavior Change Using Thinking Process Tools of the Theory of Constraints

نویسندگان [English]

  • Ali Rezaian 1
  • Mahdi Babay Ahari 2

چکیده [English]

A survey of the »change management literature« shows numerous prerequisites for a successful change, but reveals very little a bout how it can be achieved. If such prerequisites are not included in a change program, the change process will be encountered by what is often termed »resistance to change«, and ended in failure and frustration. Some scientists and practitioners argue that there is utility in resistance, but lack of change management models and theories actually impede to use the resistance advantages. »The Theory of Constraints (TOC)« is one of the theories views resistance as a necessary and positive element in any change process, arguing that managers need to identify resistance and use it to test and hone change strategies and action plans, to acheive a full and successful change implementation.
The purpose of this article is to briefly describe TOC and its application in change menagement Also how to identify the various types of resistance against change and how to control them is described and handled within the framework of TOC Finally, by using thinking process tools of this theory, the utilizing model of behavior change is designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Behavior
  • Behavior Change
  • Resistance
  • TOC
  • Thinking Process Tools