بکارگیری سیستم بهینه استنتاج فازی-عصبی تطبیقی به منظور پیش‌بینی کارایی پرسنل (مطالعه موردی)

علی جمالی؛ محمود مرادی؛ بهناز زنجانی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 133-157

چکیده
  ابهام و عدم قطعیت موجود در ماهیت و محدودیت شناختی ذهن انسان، همواره پیش‌بینی رفتار و مشخصات ناشناخته سیستم‌هایی که با انسان سروکار دارند‌ را دشوار می‌سازد. درنتیجه، پیش‌بینی در این حوزه، نیازمند ساخت مدل‌هایی است که ابهام را به عنوان بخشی از سیستم درنظر گرفته و مدل‌سازی کند. هدف از این مقاله بهره-گیری از هوش مصنوعی و الگوریتم‌های ...  بیشتر

تعیین روش‌های برتر سنجش فراگیران در دوره‌های یادگیری‌الکترونیکی - رویکرد داده‌کاوی

حسن رضاپور؛ محمد رضاپور؛ محمد مهدی سپهری

دوره 17، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 139-160

چکیده
  چگونگی سنجش فراگیران و تعیین محتویات مطالب، از فعالیت‏های ضروری فرایندهای آموزش الکترونیکی می‌باشند. این فعالیت‏ها توسط استاد یا آموزشیار صورت گرفته و روش‏های ارزیابی دانشجویان، نظیر برگزاری آزمونهای برخط یا واگذاری تکالیف مدت‌دار به آنها تعیین می‌شوند. در صورتیکه برگزارکنندگان بتوانند از میزان تأثیر هر فعالیت در کیفیت ...  بیشتر

مدل طراحی بهینه معماری برای شبکه‌های عصبی مصنوعی و به‌کارگیری آن در پیش‌بینی مصرف ماهانه نفت‌گاز کل کشور

محمدرضا امین ناصری؛ احمد کوچک‌زاده

دوره 12، شماره 4 ، دی 1387، ، صفحه 69-95

چکیده
  یکی از گامهای مهم در توسعه شبکه‌های عصبی مصنوعی طراحی معماری شبکه است که تأثیر زیادی بر عملکرد شبکه دارد. در طراحی معماری شبکه‌های عصبی مصنوعی، عواملی از قبیل تعداد لایه‌های پنهان، تعداد نرون‌ها در هر لایه، توابع تبدیل و الگوریتم آموزش باید تعیین شوند. محققان در طراحی معماری شبکه به‌طور عمده از طریق سعی و خطا عمل می‌کنند و یا اینکه ...  بیشتر