نقشه دانش برندسازی سیاسی در جهان: پژوهشی با رویکرد علم‌سنجی

سروش سیاری؛ محمد پیری‌زاده؛ نکیسا رضایی

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 183-208

چکیده
  برندسازی سیاسی نمادی تمام‌عیار از ایفای نقش اجتماعی برندها در زندگی انسان‌ها می‌باشد. ورود مبحث برندسازی به سیاست نقطه عطفی در پژوهش‌های بازاریابی سیاسی و ارتباطات سیاسی محسوب می‌شود. هدف اصلی پژوهشگران عبارت است از ترسیم نقشه دانشی از پژوهش‌های برندسازی سیاسی در جهان که برای دستیابی به این هدف، از مطالعات علم‌سنجی استفاده ...  بیشتر