بررسی تاثیر معیارهای عملکرد مالی بر پایداری مالی بانک‎ها در شرایط بحران مالی

محمدعلی یوسفی قلعه رودخانی؛ رضا تهرانی؛ سیدمجتبی میرلوحی

دوره 25، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 1-21

چکیده
  بانک‎ ها به عنوان یکی از نهادهای مالی تأثیرگذار در اقتصاد، عملکرد مالی و پایداری مالی آنها مورد توجه بسیاری از دولت‎ها است. همچنین اینکه در شرایط بحران مالی رابطه عملکرد مالی و پایداری مالی بانک‌ها چگونه عمل می‌کند بسیار حائز اهمیت است. لذا بنا به ضرورت این تحقیق با هدف بررسی تأثیر معیارهای عملکرد مالی بر پایداری مالی بانک‎ها ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی متقابل شهرت شرکتی و عملکرد مالی با استفاده از سیستم معادلات همزمان 3SLS

سعید طهماسبی خورنه؛ فرزاد ایوانی؛ محمد جواد اردشیری

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 119-141

چکیده
  شهرت شرکتی به‌ صورت «ارزیابی کلی ذی‌نفعان از شرکت در طول زمان» تعریف می‌شود. شهرت شرکتی می‌تواند با افزایش موقعیت اجتماعی شرکت منجر به تأثیرگذاری بر ترجیحات مشتریان شده و بدین ترتیب عملکرد مالی را تحت تأثیر قرار دهد؛ از سوی دیگر نیز عملکرد مالی بالای واحدهای تجاری می‌تواند منجر به ایجاد تصویر مثبت و ایده‌ال در ذهن ذی‌نفعان ...  بیشتر