رویکردهای جدید در پیش بینی با استفاده از شبکه های عصبی- فازی: قیمت نفت

محمدرحیم رمضانیان؛ اسماعیل رمضانپور؛ سید حامد پوربخش

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 149-169

چکیده
  دنیای امروز دنیای تغییر است و دانستن این که در آینده چه موقعیتی در انتظار ما است، تقاضای محصولات ما چه قدر است و یا آن ها را به چه قیمتی می توانیم به فروش برسانیم، عامل مهمی در حفظ حیات و بقای سازمان ها است. برای دسترسی به آینده باید بتوانیم پیش بینی کنیم. با پیشرفت روزافزون علم، استفاده از روش های جدید و به کارگیری تکنولوژی های هوشمند ...  بیشتر

پیش بینی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از شبکه های عصبی: مطالعه موردی در ایران

محمدباقر منهاج؛ عالیه کاظمی؛ حامد شکوری گنجوی؛ محمدرضا مهرگان؛ محمدرضا تقی زاده

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 203-220

چکیده
  در این مقاله با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و با در نظر گرفتن شاخص های اقتصادی و اجتماعی، تقاضای انرژی بخش حمل و نقل کشور در سال های 1386 تا 1400 پیش بینی شده است. از شبکه های عصبی رو به جلو با ناظر برای پیش بینی و از الگوریتم پس انتشار برای آموزش شبکه ها استفاده شده است. برای بررسی تأثیر شاخص های اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای انرژی بخش ...  بیشتر