طراحی چند هدفه شبکه زنجیره‌ تأمین با رویکرد الگوریتم ژنتیک

بهروز دری نوکورانی؛ مصطفی زندیه؛ محسن نوتاش

دوره 18، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 183-203

چکیده
  طراحی شبکه زنجیره تأمین از اساسی‌ترین مسائل مطرح در سازمان‌هاست، به‌خصوص سازمان‌هایی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند. بهینه‌سازی این شبکه منجر به مدیریت کارا و مؤثر عملیات کل زنجیره تأمین می‌شود. طراحی شبکه تعداد، موقعیت، ظرفیت، نوع تسهیلات شبکه، مسیرهای توزیع، حمل مواد و محصولات از تأمین‌کننده تا مشتری و برعکس را مشخص ...  بیشتر