بررسی تاثیر ریسک درک شده توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی بر قیمت بیت‌کوین با استفاده از تکنیک تحلیل احساسات و شبکه عصبی NARX

پریسا ذوالفقاری؛ آمنه خدیور؛ فاطمه عباسی

دوره 26، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 18-41

چکیده
  با توجه به محبوبیت جهانی حوزه رمزارزها به ویژه بیت‌کوین، انتظار می‌رود دیر یا زود دولت‌ها، بانک‌ها و سایر صنایع به استفاده از رمزارزها در معاملات روزمره خود روی‌آورند. بنابراین همانند هر حوزه مالی دیگر، نیاز به شناسایی چالش‌های موجود در این حوزه جهت ایجاد فضای سرمایه‌گذاری امن احساس می‌شود. از طرفی با گسترش شبکه‌های اجتماعی، ...  بیشتر