مرور سیستماتیک کتاب سنجی و تحلیل محتوای مطالعات سیستم توزیع محصولات کشاورزی

الله یار بیگی فیروزی؛ محمد باشکوه اجیرلو؛ ناصر سیف اللهی؛ قاسم زارعی

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 162-195

چکیده
  سیستم توزیع محصولات کشاورزی مسئولیت مهم تحویل مواد غذایی به خانوارها و کاهش گرسنگی در جهان را دارد. در این راستا تحقیق حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری با هدف مرور سیستماتیک کتاب‌سنجی و تحلیل محتوای مطالعات سیستم توزیع محصولات کشاورزی انجام گرفت. برای این منظور پس از جستجوی سیستماتیک در پایگاه‌های علمی اسکوپوس و وب‌آف‌ساینس، 331 مقاله ...  بیشتر

شناسایی و بررسی الزامات شکل دهی ترکیب کانالهای توزیع چندگانه

محمد باشکوه

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 139-170

چکیده
  کمبود عقبه­ی دانشی در زمینه شناسایی عوامل اثرگذار بر شکل دهی ترکیب متناسب کانال­های توزیع و نتایج مترتب برآن، پژوهشگر را برآن داشته که در قالب مطالعات آکادمیک نسبت به تدوین و گسترش دانش این حوزه از بازاریابی اقدام نماید. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر نظریه داده­بنیاد با انجام مصاحبه با 16 نفر از مدیران خبره ...  بیشتر