آسیب شناسی فرایندی نظام مالیاتی در ایران

فاطمه رحیمی؛ طیبه امیرخانی؛ بهمن حاجی پور؛ علی اکبر عرب مازار

دوره 25، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 109-133

چکیده
  هدف پژوهش حاضر «آسیب‌شناسی‎ ‎فرایندی نظام مالیاتی ایران» است. این پژوهش به روش ‏ترکیبی انجام شده است، بدین‌ترتیب که ابتدا در بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، ‏آسیب‌های مرتبط با فرایندهای اصلی سازمان امور مالیاتی، شناسایی و از روش تحلیل تم ‏طبقه‌بندی شده‌اند. سپس از طریق تحلیل محتوای متون مرتبط با آسیب‌های ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی تاثیر ادغام بر مشروعیت سازمانی و هویت‌ سازمانی کارکنان

سحر علیسلطانی؛ احمد عالی؛ طیبه امیرخانی

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 61-86

چکیده
  ادغام از مهم‌ترین تغییراتی است که سازمان‌ها تجربه می‌کنند. این تغییر می‌تواند بر سایر متغیرهای مهم در سازمان اثر گذارد. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه تأثیر ادغام سازمان­ها بر مشروعیت سازمانی و هویت یابی کارکنان با سازمان در کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در این راستا تغییرات متغیرهای هویت یابی کارکنان با سازمان ...  بیشتر