تعیین جایگاه مکان‌های تاریخی ایران با تحلیل اهمیت/ عملکرد ویژگی ها و رویکرد نقشه ادراکی از دید گردشگران خارجی (مطالعه‌ی :تخت جمشید، عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان)

زینب زمانی؛ منیجه بحرینی‌زاده

دوره 19، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 1-21

چکیده
  کشور ایران با دارا بودن قابلیت‌های منحصر به فردی مانند جاذبه‌های طبیعی و تاریخی فراوان، توانایی زیادی برای توسعه گردشگری دارد و برای جذب بیشتر گردشگران، نیاز به شناسایی نقاط قوت‌ و ضعف‌ این قابلیت‌ها دارد. هدف این پژوهش تعیین جایگاه مکان‌های تاریخی ایران و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها از دید گردشگران خارجی است با رویکرد نقشه ادراکی ...  بیشتر