تقسیم بازار با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی مطالعه‌‌‌ موردی: فرآورده‌های گوشتی (سوسیس)

طهمورث حسنقلی‌پور؛ سید مهدی میری؛ علی مروتی شریف آبادی

دوره 11، شماره 20 ، آذر 1386، ، صفحه 59-80

چکیده
  تقسیم بازار با شبکه‌های عصبی مصنوعی، سابقه طولانی در دنیا ندارد. به طور عمده، این روش در دنیا، از چندین سال پیش در مدیریت گردشگری به صورت گسترده‌ آغاز گردید و پس از آن به سایر حوزه‌های بازاریابی نیز سرایت کرد. امروزه این روش در کنار روشهای آماری از شایعترین شیوه‌های تقسیم‌بندی مشتریان بوده و روزبه‌روز در حال گسترش است. در این تحقیق ...  بیشتر