نویسنده = محمد مهدی سپهری
کشف دلایل رویگردانی مشتری از خدمات بانکداری با ترکیب روش‌های داده‌کاوی و تحقیق پیمایشی

دوره 15، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 97-125

اشرف نوروزی؛ بابک تیمورپور؛ سروناز چوبدار؛ محمد مهدی سپهری


مکان یابی فضاهای جدید آموزشی با استفاده از مدلهای برنامه ریزی عدد صحیح

دوره 5، شماره 2، مرداد 1380، صفحه 85-106

محمد مهدی سپهری؛ حسین طهرانی نیک نژاد؛ مصطفی وزینی