تعیین روش‌های برتر سنجش فراگیران در دوره‌های یادگیری‌الکترونیکی - رویکرد داده‌کاوی

حسن رضاپور؛ محمد رضاپور؛ محمد مهدی سپهری

دوره 17، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 139-160

چکیده
  چگونگی سنجش فراگیران و تعیین محتویات مطالب، از فعالیت‏های ضروری فرایندهای آموزش الکترونیکی می‌باشند. این فعالیت‏ها توسط استاد یا آموزشیار صورت گرفته و روش‏های ارزیابی دانشجویان، نظیر برگزاری آزمونهای برخط یا واگذاری تکالیف مدت‌دار به آنها تعیین می‌شوند. در صورتیکه برگزارکنندگان بتوانند از میزان تأثیر هر فعالیت در کیفیت ...  بیشتر

کشف دلایل رویگردانی مشتری از خدمات بانکداری با ترکیب روش‌های داده‌کاوی و تحقیق پیمایشی

اشرف نوروزی؛ بابک تیمورپور؛ سروناز چوبدار؛ محمد مهدی سپهری

دوره 15، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 97-125

چکیده
  مدیریت رویگردانی مشتری شامل سه فازاصلی است: شناسایی مشتریان رویگردان، شناسایی دلایل رویگردانی و اتخاذ استراتژیهای مناسب برای مقابله با این مشکل. اکثر تحقیقات این‌حوزه تنها به پیش‌بینی رویگردانی مشتری پرداخته‌اند. تحقیقات بسیاراندک در خصوص شناسایی دلایل نیز، تنها به آزمودن فرضیات‌اولیه در خصوص دلایل احتمالی اختصاص دارد. تحقیق ...  بیشتر