نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آینده‌پژوهی ارائه مدلی برای آینده‌پژوهی زنجیره‌تأمین صنعت نفت با رویکرد نرم [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 59-79]

ا

 • اخلاق محور مدل سازی متغیرهای اخلاقی تاثیرگذار بر برندسازی شرکتی با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزیی و روش تجزیه تحلیل تم (مطالعه موردی: صنعت شیرینی و شکلات) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]
 • اخلاقیات خرده‌فروشان الکترونیک بررسی اخلاقیات خرده‌فروشان الکترونیک و تأثیر آن بر تمایلات رفتاری خریدار و تصویر خرده‌فروش [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 144-167]
 • ادغام مطالعه تطبیقی تاثیر ادغام بر مشروعیت سازمانی و هویت‌ سازمانی کارکنان [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 61-86]
 • ارزش ویژه مشتری تأثیر تلاش‌های بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری در برندهای لوکس(مورد مطالعه: برند درسا) [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 33-57]
 • ارزش ویژه نگرش تأثیر تلاش‌های بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری در برندهای لوکس(مورد مطالعه: برند درسا) [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 33-57]
 • ارزیابی سیستماتیک تبیین کارکردهای روش مدل‌سازی جمعی و گروهی در پویایی شناسی سیستم‌ها [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 127-154]
 • استراتژی واکاوی استراتژی های نخبه گریزی مدیران در سازمان های دولتی ایران [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 117-142]
 • استراتژی پاندا کاربرد استراتژی تصمیم‌گیری پاندا در شرایط بحرانی: با تمرکز بر بحران کرونا در ایران [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 27-49]
 • استرس محیط کار روانی اجتماعی؛ مکانیزمی نوین در کاهش استرس شغلی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی قم و معاونت‌های آن) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 49-71]
 • استقرار طراحی الگوی استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 1-34]
 • اعتماد مبتنی بر دانش رابطه اعتماد سازمانی با عملکرد برند: تبیین نقش حاکمیت شرکتی [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 87-110]
 • اعتماد مبتنی بر شناخت رابطه اعتماد سازمانی با عملکرد برند: تبیین نقش حاکمیت شرکتی [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 87-110]
 • اعتماد مبتنی بر عقلانیت رابطه اعتماد سازمانی با عملکرد برند: تبیین نقش حاکمیت شرکتی [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 87-110]
 • ایران سیر تطور دانش مدیریت منابع انسانی در ایران [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 156-175]

ب

 • بازار سرمایه مدل توسعه محصولات مالی جدید در بازار سرمایه ایران [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 81-105]
 • بازارگرایی صادراتی طراحی مدل تاثیر بازارگرایی صادراتی و مدیریت طراحی محصول بر عملکرد صادراتی شرکت های صادر کننده صنایع دستی ایران [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 171-204]
 • بازاریابی خدمات مالی مدل توسعه محصولات مالی جدید در بازار سرمایه ایران [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 81-105]
 • بازاریابی دانش نقش کارگزاران دانش در توسعه مدل بازاریابی دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 35-60]
 • بانکداری جامع ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده‌‌ سازی بانکداری جامع در نظام بانکی [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 51-89]
 • بانوان جوان تحلیل روایت پژوهانه عوامل موثر بر شدت پشیمانی پس از خرید بانوان جوان [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 169-185]
 • بحران کرونا کاربرد استراتژی تصمیم‌گیری پاندا در شرایط بحرانی: با تمرکز بر بحران کرونا در ایران [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 27-49]
 • برندسازی شخصی شناسایی ابعاد و مولفه های برندسازی شخصی کارمند با روش آمیخته (مطالعه موردی: صنعت بیمه ایران) [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 91-116]
 • برندسازی شخصی کارمند شناسایی ابعاد و مولفه های برندسازی شخصی کارمند با روش آمیخته (مطالعه موردی: صنعت بیمه ایران) [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 91-116]
 • برندسازی شرکتی مدل سازی متغیرهای اخلاقی تاثیرگذار بر برندسازی شرکتی با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزیی و روش تجزیه تحلیل تم (مطالعه موردی: صنعت شیرینی و شکلات) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]
 • برند ملّی ارائه مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین‌المللی [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 131-152]
 • برندهای لوکس تأثیر تلاش‌های بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری در برندهای لوکس(مورد مطالعه: برند درسا) [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 33-57]
 • بیمه‌نامه عمر و تأمین آتیه تحلیل فرایند خدمت‌دهی سیستم صدور بیمه‌نامه عمر و تأمین آتیه با رویکرد شبیه‌سازی پیشامد گسسته و سناریونویسی (موردمطالعه: شرکت بیمه پاسارگاد) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 19-47]

پ

 • پدیدارنگاری مفهوم پردازی تجارب کارکنان از شایستگی مدیران: پژوهشی پدیدارنگارانه [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 1-26]
 • پشیمانی پس از خرید تحلیل روایت پژوهانه عوامل موثر بر شدت پشیمانی پس از خرید بانوان جوان [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 169-185]
 • پیاده‌سازی ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده‌‌ سازی بانکداری جامع در نظام بانکی [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 51-89]
 • پیشامد گسسته تحلیل فرایند خدمت‌دهی سیستم صدور بیمه‌نامه عمر و تأمین آتیه با رویکرد شبیه‌سازی پیشامد گسسته و سناریونویسی (موردمطالعه: شرکت بیمه پاسارگاد) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 19-47]
 • پیشران‌های کلیدی ارائه مدلی برای آینده‌پژوهی زنجیره‌تأمین صنعت نفت با رویکرد نرم [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 59-79]

ت

 • تاریخ مدیریت سیر تطور دانش مدیریت منابع انسانی در ایران [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 156-175]
 • تجارت الکترونیک بررسی اخلاقیات خرده‌فروشان الکترونیک و تأثیر آن بر تمایلات رفتاری خریدار و تصویر خرده‌فروش [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 144-167]
 • تجربه برند تأثیر تلاش‌های بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری در برندهای لوکس(مورد مطالعه: برند درسا) [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 33-57]
 • تحریم الگوی تاب‌آورسازی تولید در ایران؛ مطالعه ای آمیخته مبتنی بر نظریه رویشی و مدلسازی معادلات ساختاری [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 177-198]
 • تحلیل احساسی کلمات ارائه چارچوب هوشمندی بازار اجتماعی مبتنی بر وب 0/2 با استفاده از تکنیک متن کاوی در وب سایت های رسانه های اجتماعی (مورد مطالعه: تحلیل رقابتی در بین برندهای سامسونگ و امرسان) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 98-125]
 • تحلیل اهمیت عملکرد ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده‌‌ سازی بانکداری جامع در نظام بانکی [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 51-89]
 • تحلیل تم طراحی مدل تاثیر بازارگرایی صادراتی و مدیریت طراحی محصول بر عملکرد صادراتی شرکت های صادر کننده صنایع دستی ایران [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 171-204]
 • تحلیل نقشه شناختی فازی ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده‌‌ سازی بانکداری جامع در نظام بانکی [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 51-89]
 • ترکیب کانال‌های توزیع شناسایی و بررسی الزامات شکل دهی ترکیب کانالهای توزیع چندگانه [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 139-170]
 • تصمیم‌گیری کاربرد استراتژی تصمیم‌گیری پاندا در شرایط بحرانی: با تمرکز بر بحران کرونا در ایران [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 27-49]
 • تصویر خرده‌فروش بررسی اخلاقیات خرده‌فروشان الکترونیک و تأثیر آن بر تمایلات رفتاری خریدار و تصویر خرده‌فروش [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 144-167]
 • تغییرپذیری مفهوم پردازی تجارب کارکنان از شایستگی مدیران: پژوهشی پدیدارنگارانه [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 1-26]
 • تفکر سیستمی کاربرد مدل سیستم های مانا (VSM) در سیستم بانکی : طراحی سیستم بانکی با رویکرد عارضه یابی [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 73-96]
 • تمایلات رفتاری خریدار بررسی اخلاقیات خرده‌فروشان الکترونیک و تأثیر آن بر تمایلات رفتاری خریدار و تصویر خرده‌فروش [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 144-167]
 • توسعه طراحی الگوی استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 1-34]
 • تولید تاب‌آور الگوی تاب‌آورسازی تولید در ایران؛ مطالعه ای آمیخته مبتنی بر نظریه رویشی و مدلسازی معادلات ساختاری [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 177-198]

ج

 • جرأت ورزی بررسی نقش میانجی جرأت ورزی در تاثیر گذاری مهارت های سیاسی بر قانون شکنی خیرخواهانه در بین مدیران سازمان های دولتی استان ایلام [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 112-137]

ح

 • حاکمیت شرکتی رابطه اعتماد سازمانی با عملکرد برند: تبیین نقش حاکمیت شرکتی [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 87-110]
 • حکمرانی خوب الکترونیک طراحی الگوی استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 1-34]

خ

 • خستگی کاری بررسی نقش عدم امنیت شغلی بر خستگی کارکنان با توجه به نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 153-176]

د

 • داده بنیاد ارائه چارچوب همپایی فناورانه مبتنی بر نظریه داده بنیاد و فراترکیب [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 107-129]
 • دانش فنی نقش کارگزاران دانش در توسعه مدل بازاریابی دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 35-60]
 • دلفی ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده‌‌ سازی بانکداری جامع در نظام بانکی [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 51-89]

ر

 • رسانه‌های اجتماعی ارائه چارچوب هوشمندی بازار اجتماعی مبتنی بر وب 0/2 با استفاده از تکنیک متن کاوی در وب سایت های رسانه های اجتماعی (مورد مطالعه: تحلیل رقابتی در بین برندهای سامسونگ و امرسان) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 98-125]
 • رهبری تحول‌گرا رهبری تحول‌گرا و توسعه قابلیت‌های بازاریابی: تبیین نقش میانجی سرمایۀ فکری (مورد مطالعه: کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی کشور) [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 1-31]
 • روایت پژوهی تحلیل روایت پژوهانه عوامل موثر بر شدت پشیمانی پس از خرید بانوان جوان [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 169-185]
 • روش آمیخته شناسایی ابعاد و مولفه های برندسازی شخصی کارمند با روش آمیخته (مطالعه موردی: صنعت بیمه ایران) [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 91-116]
 • رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها تبیین کارکردهای روش مدل‌سازی جمعی و گروهی در پویایی شناسی سیستم‌ها [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 127-154]
 • رویکرد فراترکیب طراحی الگوی استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 1-34]
 • رویکرد نرم ارائه مدلی برای آینده‌پژوهی زنجیره‌تأمین صنعت نفت با رویکرد نرم [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 59-79]

س

 • سازمان دولتی محیط کار روانی اجتماعی؛ مکانیزمی نوین در کاهش استرس شغلی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی قم و معاونت‌های آن) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 49-71]
 • سازمان های دولتی بررسی نقش میانجی جرأت ورزی در تاثیر گذاری مهارت های سیاسی بر قانون شکنی خیرخواهانه در بین مدیران سازمان های دولتی استان ایلام [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 112-137]
 • سازمان های دولتی واکاوی استراتژی های نخبه گریزی مدیران در سازمان های دولتی ایران [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 117-142]
 • سایبرنتیک سازمانی کاربرد مدل سیستم های مانا (VSM) در سیستم بانکی : طراحی سیستم بانکی با رویکرد عارضه یابی [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 73-96]
 • سرمایۀ فکری رهبری تحول‌گرا و توسعه قابلیت‌های بازاریابی: تبیین نقش میانجی سرمایۀ فکری (مورد مطالعه: کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی کشور) [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 1-31]
 • سناریونویسی ارائه مدلی برای آینده‌پژوهی زنجیره‌تأمین صنعت نفت با رویکرد نرم [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 59-79]
 • سناریونویسی تحلیل فرایند خدمت‌دهی سیستم صدور بیمه‌نامه عمر و تأمین آتیه با رویکرد شبیه‌سازی پیشامد گسسته و سناریونویسی (موردمطالعه: شرکت بیمه پاسارگاد) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 19-47]
 • سناریوهای باورپذیر ارائه مدلی برای آینده‌پژوهی زنجیره‌تأمین صنعت نفت با رویکرد نرم [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 59-79]

ش

 • شایستگی مدیریت مفهوم پردازی تجارب کارکنان از شایستگی مدیران: پژوهشی پدیدارنگارانه [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 1-26]
 • شایستگی‌های مدیران بازاریابی بین‌الملل ارائه مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین‌المللی [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 131-152]
 • شبیه‌سازی تحلیل فرایند خدمت‌دهی سیستم صدور بیمه‌نامه عمر و تأمین آتیه با رویکرد شبیه‌سازی پیشامد گسسته و سناریونویسی (موردمطالعه: شرکت بیمه پاسارگاد) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 19-47]
 • شرکت‌های دانش‌بنیان نقش کارگزاران دانش در توسعه مدل بازاریابی دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 35-60]
 • شغل محیط کار روانی اجتماعی؛ مکانیزمی نوین در کاهش استرس شغلی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی قم و معاونت‌های آن) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 49-71]

ص

 • صنعت ایران الگوی تاب‌آورسازی تولید در ایران؛ مطالعه ای آمیخته مبتنی بر نظریه رویشی و مدلسازی معادلات ساختاری [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 177-198]

ع

 • عدم امنیت شغلی بررسی نقش عدم امنیت شغلی بر خستگی کارکنان با توجه به نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 153-176]
 • عملکرد برند رابطه اعتماد سازمانی با عملکرد برند: تبیین نقش حاکمیت شرکتی [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 87-110]
 • عملکرد صادراتی طراحی مدل تاثیر بازارگرایی صادراتی و مدیریت طراحی محصول بر عملکرد صادراتی شرکت های صادر کننده صنایع دستی ایران [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 171-204]

ف

 • فراترکیب ارائه چارچوب همپایی فناورانه مبتنی بر نظریه داده بنیاد و فراترکیب [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 107-129]
 • فرایند خدمت‌دهی تحلیل فرایند خدمت‌دهی سیستم صدور بیمه‌نامه عمر و تأمین آتیه با رویکرد شبیه‌سازی پیشامد گسسته و سناریونویسی (موردمطالعه: شرکت بیمه پاسارگاد) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 19-47]
 • فرد محیط کار روانی اجتماعی؛ مکانیزمی نوین در کاهش استرس شغلی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی قم و معاونت‌های آن) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 49-71]
 • فعالیت بازاریابی رسانه اجتماعی تأثیر تلاش‌های بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری در برندهای لوکس(مورد مطالعه: برند درسا) [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 33-57]

ق

 • قابلیت بازاریابی رهبری تحول‌گرا و توسعه قابلیت‌های بازاریابی: تبیین نقش میانجی سرمایۀ فکری (مورد مطالعه: کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی کشور) [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 1-31]
 • قانون شکنی خیرخواهانه بررسی نقش میانجی جرأت ورزی در تاثیر گذاری مهارت های سیاسی بر قانون شکنی خیرخواهانه در بین مدیران سازمان های دولتی استان ایلام [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 112-137]

ک

 • کارکنان مفهوم پردازی تجارب کارکنان از شایستگی مدیران: پژوهشی پدیدارنگارانه [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 1-26]
 • کارگزاران دانش نقش کارگزاران دانش در توسعه مدل بازاریابی دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 35-60]
 • کانال توزیع شناسایی و بررسی الزامات شکل دهی ترکیب کانالهای توزیع چندگانه [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 139-170]
 • کسب‌و‌کار‌های کوچک و متوسط رهبری تحول‌گرا و توسعه قابلیت‌های بازاریابی: تبیین نقش میانجی سرمایۀ فکری (مورد مطالعه: کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی کشور) [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 1-31]

م

 • متن‌کاوی ارائه چارچوب هوشمندی بازار اجتماعی مبتنی بر وب 0/2 با استفاده از تکنیک متن کاوی در وب سایت های رسانه های اجتماعی (مورد مطالعه: تحلیل رقابتی در بین برندهای سامسونگ و امرسان) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 98-125]
 • محصول جدید مدل توسعه محصولات مالی جدید در بازار سرمایه ایران [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 81-105]
 • مدل بسط یافته هویت مطالعه تطبیقی تاثیر ادغام بر مشروعیت سازمانی و هویت‌ سازمانی کارکنان [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 61-86]
 • مدل‌سازی جمعی تبیین کارکردهای روش مدل‌سازی جمعی و گروهی در پویایی شناسی سیستم‌ها [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 127-154]
 • مدل‌سازی ساختاری- تفسیری ارائه چارچوب هوشمندی بازار اجتماعی مبتنی بر وب 0/2 با استفاده از تکنیک متن کاوی در وب سایت های رسانه های اجتماعی (مورد مطالعه: تحلیل رقابتی در بین برندهای سامسونگ و امرسان) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 98-125]
 • مدل‌سازی گروهی تبیین کارکردهای روش مدل‌سازی جمعی و گروهی در پویایی شناسی سیستم‌ها [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 127-154]
 • مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی مدل سازی متغیرهای اخلاقی تاثیرگذار بر برندسازی شرکتی با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزیی و روش تجزیه تحلیل تم (مطالعه موردی: صنعت شیرینی و شکلات) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 1-17]
 • مدل سیستم های مانا کاربرد مدل سیستم های مانا (VSM) در سیستم بانکی : طراحی سیستم بانکی با رویکرد عارضه یابی [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 73-96]
 • مدل معادلات ساختاری بررسی نقش عدم امنیت شغلی بر خستگی کارکنان با توجه به نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 153-176]
 • مدیران واکاوی استراتژی های نخبه گریزی مدیران در سازمان های دولتی ایران [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 117-142]
 • مدیران بازاریابی بین‌الملل ارائه مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین‌المللی [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 131-152]
 • مدیریت بحران کاربرد استراتژی تصمیم‌گیری پاندا در شرایط بحرانی: با تمرکز بر بحران کرونا در ایران [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 27-49]
 • مدیریت طراحی طراحی مدل تاثیر بازارگرایی صادراتی و مدیریت طراحی محصول بر عملکرد صادراتی شرکت های صادر کننده صنایع دستی ایران [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 171-204]
 • مدیریت کرونا کاربرد استراتژی تصمیم‌گیری پاندا در شرایط بحرانی: با تمرکز بر بحران کرونا در ایران [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 27-49]
 • مدیریت منابع انسانی سیر تطور دانش مدیریت منابع انسانی در ایران [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 156-175]
 • مرور ادبیات ارائه چارچوب همپایی فناورانه مبتنی بر نظریه داده بنیاد و فراترکیب [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 107-129]
 • مرور نظام‌مند طراحی الگوی استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 1-34]
 • مشروعیت سازمانی مطالعه تطبیقی تاثیر ادغام بر مشروعیت سازمانی و هویت‌ سازمانی کارکنان [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 61-86]
 • مطالعات تاریخی سیر تطور دانش مدیریت منابع انسانی در ایران [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 156-175]
 • مهارت های سیاسی بررسی نقش میانجی جرأت ورزی در تاثیر گذاری مهارت های سیاسی بر قانون شکنی خیرخواهانه در بین مدیران سازمان های دولتی استان ایلام [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 112-137]
 • موردکاوی چندگانه کاربرد استراتژی تصمیم‌گیری پاندا در شرایط بحرانی: با تمرکز بر بحران کرونا در ایران [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 27-49]

ن

 • نخبه گریزی واکاوی استراتژی های نخبه گریزی مدیران در سازمان های دولتی ایران [دوره 24، شماره 3، 1399، صفحه 117-142]
 • نظریه داده‌ بنیاد شناسایی و بررسی الزامات شکل دهی ترکیب کانالهای توزیع چندگانه [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 139-170]
 • نظریه داده‌بنیاد مدل توسعه محصولات مالی جدید در بازار سرمایه ایران [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 81-105]
 • نظریه داده‌بنیاد الگوی تاب‌آورسازی تولید در ایران؛ مطالعه ای آمیخته مبتنی بر نظریه رویشی و مدلسازی معادلات ساختاری [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 177-198]
 • نظریه داده بنیاد ارائه مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین‌المللی [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 131-152]
 • نقض قرارداد روانشناختی بررسی نقش عدم امنیت شغلی بر خستگی کارکنان با توجه به نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 153-176]

و

 • وب 2 تبیین کارکردهای روش مدل‌سازی جمعی و گروهی در پویایی شناسی سیستم‌ها [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 127-154]

ه

 • همپایی ارائه چارچوب همپایی فناورانه مبتنی بر نظریه داده بنیاد و فراترکیب [دوره 24، شماره 1، 1399، صفحه 107-129]
 • هوشمندی بازار اجتماعی مبتنی بر وب 0/2 ارائه چارچوب هوشمندی بازار اجتماعی مبتنی بر وب 0/2 با استفاده از تکنیک متن کاوی در وب سایت های رسانه های اجتماعی (مورد مطالعه: تحلیل رقابتی در بین برندهای سامسونگ و امرسان) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 98-125]
 • هوشمندی رقابتی ارائه چارچوب هوشمندی بازار اجتماعی مبتنی بر وب 0/2 با استفاده از تکنیک متن کاوی در وب سایت های رسانه های اجتماعی (مورد مطالعه: تحلیل رقابتی در بین برندهای سامسونگ و امرسان) [دوره 24، شماره 4، 1399، صفحه 98-125]
 • هویت سازمانی مطالعه تطبیقی تاثیر ادغام بر مشروعیت سازمانی و هویت‌ سازمانی کارکنان [دوره 24، شماره 2، 1399، صفحه 61-86]