دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، آذر 1389 
بازپردازی مفهوم انضباط کارکنان: رویکردی قرآنی

حسن دانایی فرد؛ میثم لطیفی؛ ولی‌الله نقی‌پورفر؛ اصغر مشبکی


مروری بر رویکردهای رتبه‌بندی شرکت‌ها:‏ نقد و بررسی و ارائه الگو

صفحه 145-171

غلامرضا عسگری؛ عباس مقبل باعرض؛ سید حمید خدادادحسینی


بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تأثیر و پیامدهای آن

صفحه 173-194

علی اکبر فرهنگی؛ محمد حسن ملکی؛ مهدی فتاحی؛ بهاره واثق