دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارائه مدل جامع مدیریت راهبردی بحران در تصادفات جاده‌ای با رویکرد داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1402

علی عبداللهی؛ سعید ده یادگاری؛ محمد علی فرقانی؛ الهه شهابی


طراحی چارچوب مفهومی شایستگی‌های مدیریتی مالک‌ مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط (مورد مطالعه شهرک‌های صنعتی استان قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1402

حمیدرضا سامانی پور؛ فاطمه شاطریان محمدی؛ مهناز عسکریان؛ امیرحسین محمدداودی


شناسایی مولفه‌های خلق ارزش منابع انسانی در سازمان‌های دولتی منتخب در حوزه فرهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1402

مجتبی عربی؛ میرعلی سیدنقوی؛ رضا واعظی؛ علیرضا کوشکی جهرمی


طراحی و تبیین مدل تصمیم‌گیرنده هوشمندی رقابتی جهت ورود به بازارهای هدف صادراتی در شرکت‌های دانش‌بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1402

محمد علی سیاه سرانی کجوری