کلیدواژه‌ها = کارت امتیازی متوازن
عوامل موثر در مدیریت عملکرد چندسطحی بر مبنای کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق

دوره 23، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 123-142

مرتضی خان محمدی اطاقسرا؛ حامد دهقانان؛ وحید ناصحی فر؛ جهانیار بامدادصوفی


الگوسازی ساختاری – تفسیری نقشه استراتژی در شرکت مادر تخصصی

دوره 19، شماره 3، مهر 1394، صفحه 141-166

عظیم زارعی؛ محمد مهدی ایزد خواه


مدل راهبردی ارزیابی با استفاده از تکنیک های فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و تحلیل پوششی داده های فازی با رویکرد ارزیابی متوازن

دوره 16، شماره 2، تیر 1391، صفحه 180-200

محمد حسین طحاری مهرجردی؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ سید حبیب اله میرغفوری


طراحی و پیاده سازی یک مدل ارزیابی عملکرد در مراکز ‏ تحقیق و توسعه: تلفیق رویکرد تحلیل پوششی ‏ داده ها و کارت امتیازی متوازن

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 135-158

غلامرضا توکلی1‏؛ مهدی باقرزاده نیری2‏؛ مهدی شعبانی سیچانی