طراحی مدل بازیابی پایدار محصولات فرسوده

نازنین محبی؛ عباس راد؛ علی‌رضا موتمنی

دوره 22، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 227-249

چکیده
  هدف این مقاله ارائه مدل بازیابی پایدار محصولات فرسوده با در نظر گرفتن هم‌زمان اثرات اقتصادی، اجتماعی ومحیط زیستی است. تعیین تعداد، محل کارخانه‌ها و جریان مواد بین این کارخانه‌ها در شبکه بازیابی مد نظر است. در فرایند بازیابی و مدیریت ضایعات، بیشینه‌سازی سود و منافع اجتماعی و کمینه‌سازی آلودگی در عملیات محصول فرسوده مورد توجه است؛ ...  بیشتر

شناسایی واولویت بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در لجستیک معکوس صنعت خودرو با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)

رضا برادران کاظم زاده؛ روح انگیز اسدی؛ زهرا باقری نژاد

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 21-40

چکیده
  امروزه لجستیک معکوس یکی از مهمترین مسائل موجود در حوزه زنجیره تأمین است. کنترل فرآیند برگشتی ها در سایه زنجیره تأمین پیشرو سازمانها را قادر می سازد تا از اتلاف هزینه های اضافی جلوگیری نمایند. این مقاله در ابتدا مهمترین فاکتورهای کلیدی موفقیت در صنعت خودرو را که حاصل مصاحبه با خبرگان و نیز مطالعات کتابخانه ای می باشد، معرفی نموده و ...  بیشتر