کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
عوامل موثر در مدیریت عملکرد چندسطحی بر مبنای کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق

دوره 23، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 123-142

مرتضی خان محمدی اطاقسرا؛ حامد دهقانان؛ وحید ناصحی فر؛ جهانیار بامدادصوفی


ارائه رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی جهت اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد تأمین‌کننده سبز: شرکت دیزل سنگین ایران

دوره 17، شماره 3، مهر 1392، صفحه 129-149

عبدالحمید صفایی قادیکلایی1؛ محمدرضا طبیبی2؛ فاطمه حاجی آبادی


مدل راهبردی ارزیابی با استفاده از تکنیک های فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و تحلیل پوششی داده های فازی با رویکرد ارزیابی متوازن

دوره 16، شماره 2، تیر 1391، صفحه 180-200

محمد حسین طحاری مهرجردی؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ سید حبیب اله میرغفوری


طراحی مدل جامع ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکتها

دوره 8، شماره 20، آذر 1383، صفحه 109-135

علی اصغر انواری رستمی؛ سید عبدال جابر قدرتیان کاشان