تبیین پیش‌آیندهای تعلق خاطر کاری و تاثیر آن بر تعهد سازمانی

احمد عیسی خانی؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 151-166

چکیده
  در سالیان اخیر تعلق خاطر کاری یکی از موضوعات مورد علاقه مشاوران و پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی بوده است. این علاقه مندی مرهون وجود یافته های علمی حاکی از تاثیرگذاری چشمگیر تعلق خاطر کاری بر نتایج عملکردی کسب و کار و در عین حال پایین بودن سطح تعلق خاطر کارکنان در سازمان ها بوده است که این امر خود هزینه های میلیارد دلاری ...  بیشتر