مدل شکل‌دهی و استقرار راهکار مشتری در صنعت نرم‌افزار ایران

پیمان پروری؛ مهدی ابراهیمی؛ محمدرضا کریمی

دوره 26، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 195-217

چکیده
  در تجارت بنگاه با بنگاه که شامل بازارهای تخصصی و نیازهای پیچیده مشتریان است بسیاری از تولیدکنندگان محصولات و ارائه‌دهندگان خدمات اقدام به پیشنهاد راهکارهای منحصربه‌فردی می‌کنند که مسئولیت اغلب اقدامات و بخش‌های فرایند را در برمی‌گیرد. ماهیت خدمات و محصولات نرم‌افزاری و همچنین تفاوت و تنوع نیازهای مشتریان، ارائه‌دهندگان را ...  بیشتر