طراحی الگوی راهبردی حضور فراملی شرکت های دانش بنیان ایرانی در بازارهای خارجی

رضا سلیمانی؛ رضا اسماعیل پور؛ محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 216-237

چکیده
  در سال­های اخیر توسعه اقتصاد دانش­بنیان و حضور شرکت­های ایرانی در بازارهای جهانی از اولویت­های اصلی اقتصادی کشور قرار گرفته است. هدف این پژوهش توسعه و تکوین الگویی راهبردی برای حضور فراملی شرکت­های دانش­بنیان در بازارهای خارجی در یک مطالعه آمیخته اکتشافی می­باشد. در این پژوهش پس از انجام 12 مصاحبه با مدیران و خبرگان، مولفه­های ...  بیشتر

شناسایی ابعاد و مولفه های برندسازی شخصی کارمند با روش آمیخته (مطالعه موردی: صنعت بیمه ایران)

اکبر حسن پور؛ یوسف وکیلی؛ حسین نوروزی؛ فرشید خمویی

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 91-116

چکیده
  برندسازی شخصی کارمند به عنوان یک مفهوم کلیدی برای موفقیت شخصی و سازمانی لازم و ضروری است. بدین منظور این تحقیق به دنبال شناسایی ابعاد و مولفه­های برندسازی شخصی کارمند می­باشد. این پژوهش از نظر هدف از نوع مطالعات توسعه­ای-کاربردی به شمار می­رود که از نظر گردآوری داده­ها از نوع توصیفی و از نظر قطعیت داده­ها از نوع اکتشافی است. ...  بیشتر