مدلی برای کنترل ریسک سرویس تامین مالی جمعی (مورد مطالعه: بانک ملت )

محمدتقی تقوی فرد؛ کامران فیضی؛ بابک زادجباری اوچتپه؛ جهانیار بامدادصوفی؛ محمدعلی دهقان دهنوی

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-29

چکیده
  در این مقاله از ساختار تامین مالی جمعی به عنوان یک راهکار اقتصاد دیجیتالی آلترناتیو  و یا  مانیفست سرمایه گذاری پویای تکنولوژیکی و مالی، که در واقع هر دو بعد را شامل می گردد،برای تامین مالی استفاده شده است و مدلی برای کنترل ریسک های متصور ارائه شده است. عوامل اصلی در ایجاد مخاطرات برای تامین مالی جمعی شامل مخاطرات معطوف به حامی ...  بیشتر

طراحی مدل کنترل ریسک پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با رویکرد نظریه داده بنیاد (GT)

سید سعید میرحسینی؛ عادل آذر؛ امیر افسر؛ سعید جهانیان

دوره 23، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 81-101

چکیده
  ظهور سیستم­ های ERP < /span> به عنوان یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه و فرایند محور با پشتیبانی از تمام فعالیت­های سازمان، منجر به ایجاد بهبودهای اثرگذار در عملکرد سازمان های استقراردهنده شده است. یکی از عوامل موفقیت در پیاده­ سازی سیستم­ های ERP < /span> شناسایی صحیح ریسک ­ها و پاسخگویی مناسب به آنها در طول چرخه حیات است. لذا این تحقیق با ...  بیشتر