ارائه مدل بازارگرایی در صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش دلفی

یاسر تیموری اصل؛ علی اکبر جوکار

دوره 19، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 45-67

چکیده
  درمقاله حاضر هدف ارائه مدلی از بازارگرایی در صنعت خدمات بانکی بوده است. در این راستا مطالعات انجام شده در زمینه بازارگرایی در ایران و جهان بررسی شده و پیشایندهای، پیامدها و متغیرهای مرتبط با آن ارائه شده در مقالات مختلف استخراج گردیده است. در این مطالعه علاوه بر بازارگرایی در سطح سازمان بازارگرایی فردی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است ...  بیشتر

طراحی مدل توسعه تجارت از طریق تلفن همراه در ایران: کاربرد روش دلفی

علی نوروزی؛ حسین صفرزاده؛ علی اکبر جوکار؛ محمد مهدی پرهیزگار

دوره 17، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 97-118

چکیده
  پس از دوره اقتصادی صنعتی که همراه با تغییرات و تحولات بسیاری در زندگی بشر و نظام های بشری بود، هم اکنون مواجهه با دوره جدیدی از زندگی بشر تحت عنوان انقلاب الکترونیکی هستیم. یکی از مظاهر این انقلاب الکترونیکی، تجارت از طریق تلفن همراه می باشد. امروزه این سبک نوین از تجارت در بخش های وسیعی از جهان، بویژه کشورهای در حال توسعه مورد استفاده ...  بیشتر

انتخاب مدیر پروژه با به کار گیری یک رویکرد ترکیبی دلفی- ویکور فازی

مهدی یزدانی؛ رضا توکلی مقدم؛ اسماعیل نجفی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 19-44

چکیده
  مدل تعالی پروژه، مدلی است که یک پروژه را با دیدگاهی جامع مورد ارزیابی قرار می دهد و بر اساس یک سری از معیارهای تعریف شده میزان موفقیت و تعالی پروژه را اندازه گیری می کند. این مدل دارای 9 معیار ارزیابی می باشد که یکی از آن ها معیار "رهبری" است. مسئولیت اجرایی رهبری در پروژه ها بر عهده مدیران پروژه است. در این مقاله، با تمرکز بر معیار رهبری ...  بیشتر

بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران: کاربرد روش دلفی

علینقی مشایخی؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ منصور مؤمنی؛ سیروس علیدوستی

دوره 9، شماره 20 ، مهر 1384، ، صفحه 191-232

چکیده
  در این مقاله، نتایج بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران با روش دلفی ارائه شده است. به این منظور ابتدا درباره فناوری اطلاعات توضیحی داده می‌شود و سپس با ارائه شواهدی از شکست و ناکامی در کاربرد این فناوری در سطح ایران و جهان، مسأله پژوهش تعریف خواهد شد. مرور پژوهشها و مطالعات پیشین در زمینه عوامل ...  بیشتر