شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری جمعی و پیامدهای آن

سید محسن میرباقری؛ عطاءالله رفیعی آتانی

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 26-45

چکیده
  مسأله اصلی در علم مدیریت، تصمیم‌گیری است و می‌توان موفقیت یا شکست هر مدیری را وابسته به تصمیماتش دانست. یکی از روش هایی که می‌تواند بسیار به صحت تصمیم مدیران کمک کند، تصمیم‌گیری جمعی است. در این مقاله سعی شده است مفاهیم مرتبط با تصمیم‌گیری جمعی توضیح داده شود و سپس با استفاده از روش داده بنیاد مهمترین سئوالات مرتبط با این روش پاسخ ...  بیشتر

تدوین مدل مفهومی مدیریت خوب در شرکت‌های تولیدی-بازرگانی

حمیدرضا جلیلیان

دوره 25، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 135-157

چکیده
  مدیریت خوب عضو حیات‌بخش، پویا و زمینه‌ساز مشارکت گستره کارکنان در سیاست‌گذاری سازمانی است که هدف چرخه فعالیت شرکت را خدمت به‌کل بزرگ‌تر (جامعه) و مقدم بر سود سهامداران می‌داند. پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل مفهومی مدیریت خوب در شرکت‌های تولیدی- بازرگانی با رویکرد کیفی و بهره‌گیری از استراتژی نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. جامعه ...  بیشتر

تدوین مدل مفهومی همکاری رقابتی در روابط بنگاه های خدمات مهندسی

محمد بروجردی؛ هاشم آقازاده؛ محسن نظری

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 137-161

چکیده
  همکاری‌رقابتی نمادی از هم‌زیستی میان اهداف ناسازگار همکاری و رقابت به‌منظور ارزش‌آفرینی بیشتر و سپس گزینش آن، در یک سناریوی برد-برد در روابط میان سازمانی است. پژوهش پیشرو باهدف طراحی مدل مفهومی استراتژی همکاری‌رقابتی در بنگاه‌های ارائه‌کننده خدمات مهندسی صورت گرفته است. برای این منظور با بهره‌گیری رویکرد کیفی و به‌کارگیری ...  بیشتر

ارائه مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین‌المللی

عسل بسیجی؛ محمد علی بابایی زکلیکی؛ معصومه حسین‌زاده شهری؛ آمنه خدیور

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 131-152

چکیده
  امروزه پرورش مدیران شایسته، به یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در عرصه مدیریت تبدیل شده‌است و به ‌زعم بسیاری از خبرگان دانشگاهی و صنعتی، می‌تواند یکی از رهیافت‌های اصلی موفقیت سازمان‌ها و فراتر از آن صنایع مختلف یک کشور در بسترهای ملّی و فراملّی باشد. این پژوهش با بهره‌گیری از رویکرد کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد، به‌دنبال شناسایی ...  بیشتر

طراحی مدل تعهد سازمانی مدیران شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور به منظور بهبود کیفیت عملکرد ایشان با استفاده از نظریه داده بنیاد

معصومه عارف؛ آذر کفاشپور؛ محمدرضا آهنچیان؛ غلامرضا ملک زاده

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 143-164

چکیده
  پژوهش حاضر در تلاش است تا با واکای مفهوم «تعهد سازمانی مدیران» زوایای گوناگون آن را در بستر حقیقی سازمان شناسایی و تبیین کند. در این راستا از روش‌شناسی ظاهر شونده در نظریه داده بنیاد، استفاده شد و با اتکا به اصل نمونه‌گیری نظری، 15 مصاحبه با مدیران فرودگاهی و ستادی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور تا رسیدن به اشباع نظری، صورت ...  بیشتر