ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علمی ج.ا.ایران مبتنی‌بر قابلیت‌های دانشگاه امام صادق (ع) و اولویت‌بندی راهبردهای آن براساس روش آمیخته

محمدسعید تسلیمی؛ خلیل نوروزی؛ وحید تارویردی زاده؛ محمدعلی صادقی کیا

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 25-45

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدل پارادایمی و نظام‌مند توسعه دیپلماسی علمی کشور مبتنی‌‌بر قابلیت‌های دانشگاه امام صادق(ع) و نیز اولویت‌بندی راهبردهای ناظر بر آن است. این پژوهش مبتنی‌‌بر استراتژی پژوهشی داده‌بنیاد و براساس رویکرد نظام‌مند استراوس و کوربین به‌دنبال استخراج مدل پارادایمی توسعه دیپلماسی علمی بوده و با استفاده از روش IPA ...  بیشتر