طراحی مدل اندازه‌گیری ارزش‌آفرینی منابع انسانی در بخش دولتی

حسن دانایی فرد؛ سمیه نعمتی؛ احمدعلی خائف الهی

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 157-178

چکیده
  در سال‌های اخیر عملکرد بخش دولتی و تلقی مردم از ارزش‌هایی که توسط این بخش به واسطه خدمت‌رسانی عمومی خلق می‌شود، دغدغه بسیاری از پژوهشگران حوزه مدیریت دولتی شده است. در این میان پژوهش‌های فراوانی در خصوص تدوین سنجه‌هایی برای اندازه‌گیری عملکرد بخش دولتی در بسترهای مطالعاتی مختلف انجام شده است؛ بر این اساس هدف پژوهش حاضر در رویکردی ...  بیشتر