تحلیلی بر روند پژوهش‏های بازاریابی در ایران

علی حیدری؛ علیرضا والی پور؛ بهناز بختیاری

دوره 21، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 97-119

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش ارائه تصویری کلان از روند پژوهش‏های بازاریابی و کمک به فراهم آوردن بینشی ساختارمند از جایگاه و رویکرد پژوهش‏های بازاریابی در کشور است. طی این پژوهش 966 اثر انتشار یافته طی سال‏های 1380-1394 در نشریات علمی- پژوهشی فارسی حوزه مدیریت که متن کامل آن‏ها به صورت برخط در دسترس بوده‏اند براساس روش نظام‏مند مرور و ارزیابی ...  بیشتر