سناریوهای آینده مدیریت انرژی برق در ایران

احسان مرزبان؛ مهدی محمدی

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 177-204

چکیده
  آینده‌ نگاری و تبیین بدیل‌ها و سناریوهای محتمل در زمینه آینده مدیریت انرژی برق در کشور و بررسی امکان‌های تمرکززدایی و مشارکت شهروندان (مصرف ‌کنندگان برق) در تامین و توزیع برق، هدف اصلی این پژوهش بوده است. سوال محوری پژوهش این است که سطح دموکراتیزه شدن تعاملات در عرصه مدیریت انرژی تا به کجا و تحت چه شرایطی می‌تواند پیش برود و چه امکان‌ها، ...  بیشتر