کلیدواژه‌ها = تحلیل تم
ارائه ابزاری جهت شناسایی و سنجش مشاغل دانشی؛ پژوهشی با رویکرد آمیخته

دوره 21، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 121-150

رضا طهماسبی؛ مهدی افخمی اردکانی؛ جبار باباشاهی؛ حمیدرضا یزدانی


شناسایی عوامل موثر بر خط مشی های دولت الکترونیک بر اساس بنیان های نظری قانون مدیریت خدمات کشوری

دوره 20، شماره 2، تیر 1395، صفحه 49-74

محسن ترابی؛ وجه الله قربانی زاده؛ میرعلی سیدنقوی