ارتقا تجارب چند سطحی مشتری در نقاط تعامل پیش از خرید: یک طرح آزمایشی سناریو محور

فاطمه عسکری؛ مریم نکوئی زاده؛ علیرضا امینی

دوره 27، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 116-136

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر ارتقا تجارب احساسی، شناختی و رفتاری مشتریان در حیاتی‌ترین نقاط تماس پیش از خرید است. در این راستا از یک طرح آمیخته اکتشافی در قالب دو مطالعه متوالی استفاده شده است. در مطالعه نخست، عوامل موثر بر تجارب پیش از خرید مشتریان از طریق رویکرد 7 مرحله‌ای سندلوسکی برای فراترکیب کیفی مطالعات، استخراج ...  بیشتر

توسعه مدلی برای استراتژی های مسئولانه شرکت‌ها با رویکرد فراترکیب

معصومه قاسمی شمس؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ محسن اکبری

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 135-160

چکیده
  هدف از این پژوهش شناسایی و توسعه مدلی برای استراتژی‌های مسئولانه شرکت‌ها با روش فراترکیب است. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه‌ای، از نظر ماهیت داده‌ها کیفی و از منظر گردآوری داده‌ها اسنادی- فراترکیب است. بدین منظور پس از طی گام‌های این‌روش و تجزیه‌و‌تحلیل مقالات در‌نهایت ۶۸ مقاله مورد بررسی قرار‌گرفته و ۵۹۴ کد اولیه استخراج شده ...  بیشتر

عوامل اثرگذار در رابطه الگوی ذهنی مصرف کننده با آمیختگی با برند: رهیافت فراترکیب

راضیه زیلایی؛ محمدعلی بابایی زکلیکی؛ عباس عبداللهی

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 173-192

چکیده
  این پژوهش بر آن است با شناسایی عوامل مؤثر در رابطه بین الگوی ذهنی مصرف کننده با آمیختگی با برند، به بررسی اهمیت الگوی ذهنی در رفتار مصرف کننده بپردازد. پژوهش‌های پیشین به صورت پراکنده به بررسی متغیرهای خاصی تحت عنوان میانجی یا تعدیلگر در رابطه با الگوی ذهنی مصرف کننده پرداخته اند. هدف پژوهش حاضر تحلیل و تجمیع یافته های قبلی و ارائه ...  بیشتر

ساخت‌دهی به توانمندسازهای استراتژیکی مدیریت زنجیره ارزش جهانی پایدار

اسماعیل ملک اخلاق؛ محمدعلی سنگبر؛ فاطمه جاویدی؛ جواد رجبی

دوره 25، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 1-25

چکیده
  امروزه مدیریت زنجیره ارزش جهانی پایدار به عنوان یکی از ابعاد برجسته رقابت‏پذیری شرکت‌های جهانی شناخته می‏شود. مدیران به منظور اتخاذ سیاست‏های مناسب برای گذار از زنجیره ارزش سنتی به زنجیره ارزش جهانی پایدار و پاسخ به مطالبات ذینفعان و فشارهای بیرونی به یک چارچوب تحلیل استراتژیکی، سیاستگذاری و تصمیم‏گیری با رویکرد توسعه پایدار ...  بیشتر

چارچوب تدوین مدل کسب و کار پلتفرم: یافته ای مبتنی بر فراترکیب

نرجس زنگنه نژاد؛ علی معینی؛ نسترن حاجی حیدری؛ عادل آذر

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 95-115

چکیده
  :  رویکرد توسعه کسب ­وکار در صنایع و بازارهای متعدد به سوی رقابت مبتنی بر پلتفرم تغییر کرده ­است.این رویکرد نسبتا نوظهور مستلزم اتخاذ دیدگاه­های مدیریتی متفاوت و تعریف مدل­های کسب وکار مقتضی است. توانمندی مالک پلتفرم تضمین­کننده موفقیت و پایایی پلتفرم­ نبوده، بلکه پایایی و عمکلرد پلتفرم در گرو قابلیت­های شرکا و ترکیب ...  بیشتر

ارائه چارچوب همپایی فناورانه مبتنی بر نظریه داده بنیاد و فراترکیب

فاطمه ثقفی؛ علی محقر؛ نسرین دسترنج ممقانی؛ منیره کاشیها

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 107-129

چکیده
  همپایی فرایندی است که طی آن کشورهایی که از مرز فناوری عقب هستند، شکاف فناورانه خود را با کشورهای پیشرفته جبران کرده و می توانند در سهم بازار هم با آن کشورها رقابت کنند. در فرایند همپایی، کشورهای مختلف مسیرهای متفاوتی را طی کردند که برخی منجر به موفقیت و برخی منجر به شکست شده است لذا وجود یک استراتژی و چارچوب مناسب و داشتن سطح مناسبی ...  بیشتر

توسعه مدل و ارزیابی عملکرد پایداری بانک های ایران

عماد نوبهار؛ محمود دهقان نیری؛ علی رجب زاده قطری

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 161-187

چکیده
  امروزه با توجه به اهمیت یافتن موضوع پایداری در سطح بین­ المللی، محققان بسیاری به ارائه مدل‌های ارزیابی پایداری در صنعت بانکداری پرداخته‌اند. چراکه بانک­ ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه پایداری در کشور تأثیرگذارند. در این راستا پژوهش حاضر باهدف ارائه یک مدل جامع پایداری در نظام بانکداری، در قالب یک مطالعه توصیفی با رویکرد ...  بیشتر

بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار با رویکرد به ‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی

عطیه قلمی؛ ندا عبدالوند؛ سعیده رجائی هرندی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 187-217

چکیده
  امروزه همگام با به ‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی به‌ عنوان مزیت رقابتی در سازمان‌ها، توجه به ایجاد و توسعه محیطی پایدار که سازمان‌ها بتوانند در آن بدون آسیب به جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی جامعه به اهداف خود دست یابند، به یک مسأله حیاتی تبدیل شده است. از این‌رو شناسایی عوامل لازم برای بهبود جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی ...  بیشتر

استخراج مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی اینترنتی: یک طرح پژوهش ترکیبی

سعید جهانیان؛ مهدی محمود صالحی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 61-81

چکیده
  این پژوهش با هدف تدوین مدل مفهومی آمیخته بازاریابی اینترنتی و شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن با رویکرد ترکیبی (کیفی - کمی) طراحی و اجرا شده است. در مرحله کیفی به منظور ساخت مدل، داده‌های کیفی که محصول بررسی پیشینه تحقیق است، گردآوری و با روش فراترکیب، تحلیل و در تدوین مدل استفاده شد. در بخش کیفی، استفاده از روش فراترکیب با توجه ...  بیشتر