شناسایی و ارزیابی کمی ریسکهای برون سپاری تحقیق و توسعه با کنترل منطق فازی (مطالعه موردی: پروژه‌های تحقیق و توسعه)

حسن رجبی مسرور؛ حسن جهانشاهی

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 91-120

چکیده
  سرعت بالای تغییرات فناوری، کمبود تجهیزات، ابزارآلات و آزمایشگاه‌های تخصصی و ضعف دانش فنی و مهارت‌ها از عمده ترین مشکلات پیش روی مدیران تحقیق و توسعه می‌باشد. برون‌سپاری تحقیق و توسعه یکی از روش‌های نوین مدیریت می‌باشد که در مواجه با‌این کاستی‌ها و محدودیت‌ها، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. همزمان با منافع و مزایایی که‌این ...  بیشتر