بهینه سازی زنجیره تامین خدمات بیمارستانی

محمد بندری؛ عادل آذر؛ کیامرث فتحی هفشجانی

دوره 27، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 110-133

چکیده
  زنجیره تامین خدمات نوعی از زنجیره تامین می باشد که در آن صرفا محصول به صورت یک کالا مطرح نبوده و ترکیبی از محصول و خدمت یا صرفا خدمت در این زنجیره ها تبادل می شود. ادبیات تحقیق علیرغم اهمیت این زنجیره های تامین چندان غنی نبوده و نیاز به تقویت بیشتر در این حوزه کاملا محسوس است. زنجیره های تامین خدمات بیمارستانی نیز از نوع زنجیره های تامین ...  بیشتر

تحلیل عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد توسعه پایدار در صنایع کوچک و متوسط(SME)

داود عندلیب اردکانی؛ مریم حسینی

دوره 27، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 24-41

چکیده
  یکی از مشکلات اساسی در صنایع کوچک و متوسط ​​عدم توجه به توسعه پایدار است. از مهمترین دلایل عدم توجه به این موضوع، نبود روش جامع ارزیابی عملکرد توسعه پایدار است. این پژوهش عوامل موثر برعملکرد توسعه پایدار در 9 صنعت مختلف استان یزد را شناسایی و به اولویت بندی و ارزیابی این شاخص‌ها در این صنایع پرداخته است تا به کمک تعیین شاخص‌های مناسب ...  بیشتر

توسعه مدل تعیین میزان بهینه سفارش با انتخاب تامین کننده مناسب و حل با استفاده روش الگوریتم ژنتیک NSGA-II، مورد مطالعه: شرکت مروارید پنبه ریز بوشهر

محمدحسن دهقانی؛ مجتبی آقایی؛ سید محمدتقی تقوی فرد

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 65-89

چکیده
  انتخاب تامین کننده و تعیین میزان بهینه سفارش یکی از اجزای مهم تولید و مدیریت لجستیک برای بسیاری از شرکت‌ها می‌باشد. به همین منظور پس از انتخاب تامین کننده مناسب می‌بایست میزان سفارش بهینه هر یک از تامین کنندگان را با توجه به اهداف و تنگناها و محدودیت‌هایی که مورد نظر تصمیم گیرندگان است را بدست آورد. یکی از روش‌های کارا در‌این راستا ...  بیشتر