رویکردهای جدید در پیش بینی با استفاده از شبکه های عصبی- فازی: قیمت نفت

محمدرحیم رمضانیان؛ اسماعیل رمضانپور؛ سید حامد پوربخش

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 149-169

چکیده
  دنیای امروز دنیای تغییر است و دانستن این که در آینده چه موقعیتی در انتظار ما است، تقاضای محصولات ما چه قدر است و یا آن ها را به چه قیمتی می توانیم به فروش برسانیم، عامل مهمی در حفظ حیات و بقای سازمان ها است. برای دسترسی به آینده باید بتوانیم پیش بینی کنیم. با پیشرفت روزافزون علم، استفاده از روش های جدید و به کارگیری تکنولوژی های هوشمند ...  بیشتر