کاهش زمان تحویل تولید با استفاده از نقشه‌برداری جریان ارزش و شبیه‌سازی

اکبر قدردان؛ هایده متقی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 161-181

چکیده
  بسیاری از سازمان‌ها از روش‌های‌های تولید ناب به صورت جداگانه برای حذف اتلاف‌ها بهره برده‌اند. اما در برخی موارد علی‌رغم صرف هزینه‌های کلان برای پیاده‌سازی این روش‌ها، منافع حاصل از آن را محقق سازند. به همین دلیل ایجاد مکانیزمی به منظور جهت‌دهی استفاده از تکنیک‌های تولید ناب و همچنین توجیه مدیران نسبت به فواید ناشی از کاهش اتلاف‌ها، ...  بیشتر